LOGO VNBET
HT. THÍCH THIỆN SIÊU
GIỚI THIỆU
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - HÀ NỘI


 

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

Lời thưa
 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một trong những bộ kinh quan trọng nhất trình bày về giáo lý viên đốn của Đại thừa, khó có thể kể hết các bản dịch, các sớ luận, diễn giảng về kinh suốt gần 2000 năm qua kể từ khi bản kinh xuất hiện. Riêng tại Việt Nam, từ năm Canh Dần (1949), Trưởng giả Giáo thọ là cụ Tâm Minh Lê Đình Thám cùng với Bổn sư của chúng tôi, Đại lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Siêu khởi dịch từ bản Hán của ngài Bát-thíchmật-đế và ngài Di-già-thích-ca, được đăng tải trên báo Viên Âm, sau đó được in thành tập. Công việc dịch thuật chưa trọn vẹn thì cụ Tâm Minh ra Hà Nội và sau đã hoàn thành bản dịch. Ở trong Nam, Hòa thượng Bổn sư chúng tôi dù bận nhiều Phật sự cũng đã tiếp tục việc dịch, và đến gần 5 năm sau, Hòa thượng mới dịch xong. Nhưng do nhiều nghịch duyên, tác phẩm chưa được ấn hành kịp thì lại bị thất lạc đi vài phần. Chúng tôi đang cố gắng sắp xếp các tập bản thảo đang có và sưu tầm các phần thất lạc để có thể ấn hành bản dịch trọn vẹn của Hòa thượng về Kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Tập sách nhỏ này là một tài liệu do chúng tôi, hang Môn đồ pháp quyến của Hòa thượng, sưu tập và đặt tựa đề “Giới thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm” là nội dung của 30 cuốn băng thâu âm từ những tiết giảng của Hòa thượng về Kinh Thủ Lăng Nghiêm cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế từ năm 1997 đến năm 2001, và có thêm phần trích giảng theo Kinh Lăng Nghiêm, 1949 của cụ Tâm Minh hầu giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về bộ Kinh. Qua hơn 100 tiết dạy, hiển nhiên, Hòa

* Trang 3 *
device

thượng chủ yếu nhằm chuẩn bị cho người nghe có cơ sở để đi vào nội dung khúc chiết của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thâm nhập được cái sự lý dung thông mà thể
nghiệm cái “chơn tâm thường trụ” nơi chính mình.
Đây có thể chưa phải là một tác phẩm trọn vẹn, vì
sau phần giới thiệu tổng quát về Kinh, Hòa thượng chỉ
phân tích 2 quyển trong 10 quyển của Kinh. (Hòa thượng phải ngưng giảng dạy vì bệnh duyên và sau đó ngài viên tịch vào năm 2001). Người đọc có thể xem như phần đầu sách là phần giới thiệu tổng quát về Kinh, phần sau là phần giảng giải minh họa : Tựa chung, Tựa riêng, chỉ bày chỗ viên ngộ bằng cách phân tích cái tâm, nêu rõ căn và tánh thấy. Rõ ràng phần sau là một dẫn nhập ách yếu đưa đến sự thể hội chơn tâm, chủ đề của Kinh vậy.
Như đã nói, đây là sự ghi chép lại những lời dạy của Hòa thượng trên bục giảng, cho nên người đọc sẽ nhận thấy cách diễn giảng có khi rất chi li, có khi trùng lặp cố ý, có khi chỉ lướt qua, có chỗ là lời giáo huấn nghiêm trang, có chỗ là sự dí dỏm nhẹ nhàng … nhưng xuyên khắp lời giảng là cái ý vị thâm trầm, là tấm lòng từ ái nồng hậu, là trí tuệ cao thâm của một bậc Tông tượng Thiền sư.
Nhân ngày giỗ đầu của Hòa thượng, tháng 8 năm Giáp Thân - 2004, chúng tôi xin ấn hành tập sách nhỏ này, gọi là một chút tưởng niệm đến bậc Tôn sư, đồng thời cũng mong tập sách là một tài liệu nghiên cứu, một bài diễn giảng, khuyến tu cho người học Phật.
Từ Đàm, Trọng Thu Giáp Thân 2004.
Môn đồ Pháp quyến

* Trang 4 *
device

 
Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm